Atenció al públic:

8h - 13h / 15h - 17h

C/ Carme, 16

08271 Artés

938 305 212

a8000220@xtec.cat

Vedruna Artés

Benvinguts a la nostra escola

Vedruna Artés és un centre concertat pel Departament d’Ensenyament que ofereix els estudis d’Ed. Infantil, Ed. Primària i Ed. Secundària, Batxillerat dual- doble titulació de batxillerat amb American High School Diploma (De 14 a 17 anys)

GUIES DE L'ESCOLA

Mestres i professors, grans professionals i bones persones.

Som un claustre de 28 docents (20 dones i 8 homes) al qual s’hi ha d’afegir tot el personal del servei de menjador i neteja, manteniment, administració, secretaria i auxiliar de conversa… Tots ells, de perfils variats, seleccionats i formats per actuar com a guies que permetin als aprenents desenvolupar-se i avançar.

ELS NOSTRES REPTES

Reptes del nostre projecte d’escola

Educar en la capacitat de lideratge personal i social, tenint en compte els diferents ritmes de cada un dels nostres alumnes; amb un currículum competencial que els convidi a participar, opinar, responsabilitzar-se i comprometre’s . Això sí, apostant de valent pel treball emocional, el compromís amb la no-violència i l’educació integral.

UNA ESCOLA OBERTA

Una escola oberta

Oberta a la participació activa de les famílies, al servei a la comunitat, a la convivència i a la inclusió.

Una escola arrelada al país

El model lingüístic català , el coneixement específic de l’entorn proper i un acurat i respectuós treball de la interioritat i la transcendència són el moll de l’os, l’essència que ens col.loca al mapa educatiu de Catalunya com a xarxa escolar de referència.

El Departament d’Orientació i Intervenció Psicopedagògica vetlla per atendre totes les demandes relacionades amb el procés d’aprenentatge i amb el benestar psicològic i emocional de tots els alumnes.

ELS NOSTRES SERVEIS

MENJADOR ESCOLAR

Menús equilibrats i diversificats elaborats i gestionats per l’empresa Scolarest-Eurest.

CASALS I COLÒNIES

A nivell municipal a l’estiu, pel juny, per setmana santa…Esportives, lúdiques, lingüístiques… Campus de bàsquet.

ESPAI DE MÚSICA

Sensibilització i formació continuada vers el llenguatge musical i diversos instruments. Treball individualitzat i en grup.

SERVEIS PSICOPEDAGÒGICS

Grup de professionals (pedagoga, psicòleg, logopeda, mestres de reforç…) com a eina per atendre la diversitat, al servei de tutors i de les famílies. Itinerari psicopedagògic des de 3 fins a 16 anys.

SERVEIS PLURILINGÜES

Àmplia oferta de serveis, dins i fora de l’horari escolar: auxiliar de conversa, estades a l’estranger…

ESCOLA ESPORTIVA

Des de la iniciació motriu. Vedruna runners.

L'EQUIP

L’equip de mestres, professors i persones d’Administració i
serveis està format a l’entorn de 25 persones.

Marta Bergillos Educació Infantil

Marcos Ortega Educació Primària

Jordi Prat Educació Secundària

Montserrat Barrera Direcció General

Míriam Carrillo Tutora de P3

Sílvia Rueda Tutora de P4

Meritxell Moltó Tutora de P5

Marta Bergillos Especialista de psicomotricitat, robòtica i anglès

Laura Caball Suport

Mercè Miralles Tutora 1r

Mònica Segués Tutora de 2n

Núria Vidales Tutora de 3r

Raquel Lujan Tutora de 4t

Núria Piniella Tutora de 5è

Martín Momotiuk Tutor de 6è

Montse Basora DOIP

Laura Caball DOIP

Cèlia Vila Especialista

Marcos Ortega Especialista

Aitor Jauregui Especialista

Patrícia Rodríguez Tutora de 1r

Sara Rueda Tutora de 2n

Joan Casas Tutor de 3r

Isabel Lozano Tutora de 4t

Gemma Jodar Especialista

Elisa Beltran Especialista

Roger Andorrà Especialista

Jordi Capellas Especialista

Jordi Prat Especialista

Montse Barrera Especialista

Anna Margais DOIP

Aitor Jauregui Especialista

Susanna Hernández Consergeria

Marta Bergillos Gestora econòmica

Qualitat

Des de la Fundació Vedruna Catalunya Educació es decideix l’aplicació d’un sistema de Gestió de la Qualitat basat en la norma ISO 9001:2015 com a eina per a estructurar, sistematizar i millorar contínuament tant les relacions amb les nostres escoles, com amb tota la comunitat educativa (tant famílies i alumnes, com el nostre personal).