Atenció al públic:

8h - 13h / 15h - 17h

C/ Carme, 16

08271 Artés

938 305 212

a8000220@xtec.cat

Serveis a l’escola

SERVEIS ESCOLARS

ACOLLIDA MATINAL

El centre disposa de servei d’acollida matinal gratuït (finançat entre l’AMPA i l’Escola) de 8 a 9h del matí.
L’empresa que el duu a terme és Scolarest-Eurest a càrrec de dues monitores.

BON TARDA

S’ofereix cada dia de 5 a 6h de la tarda per als alumnes de P3 a 4t de primària.
Està organitzada per l’AMPA portada a terme per una monitora.

DOIP

El Departament d’Orientació Psicopedagògica (DOIP) de l’Escola aplega professionals especialitzats en els àmbits pedagògic i psicopedagògic, que intervenen en les diferents etapes de manera coordinada amb la direcció de l’etapa i els respectius tutors. També és l’encarregada de gestionar la dotació del SIEI (Suport Intensiu de l’Escolarització Inclusiva) vetllant pel bon desenvolupament de l’itinerari psicopedagògic de l’alumne al centre.

A totes les etapes es fan entrevistes i seguiments individuals que, per demanda del tutor i amb el vistiplau dels pares, s’ha considerat necessari. Les demandes són generalment per motius de dificultat en els aprenentatges o problemes conductuals a la classe o a casa.

  • Coordinació amb els professionals externs que atenen alumnes de l’escola.
  • Seguiment dels grups classe: cohesió de grups i relacions entre iguals.
  • Coordinació amb la persona referent de l’EAP i l’educadora social.
  • Facilitats pels tràmits de les beques de NEE.

Les persones responsables són:

Montse Basora (Psicopedagoga).
Anna Margais (Psicòloga).

Podeu contactar amb l’equip a través del tutor de curs o individual.

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

Les extraescolars s’organitzen conjuntament AMPA i escola.

Mou-te i balla

L’activitat està destinada a nens i nenes que cursen Educació Infantil. El rebut el gira l’AMPA mensualment.

Urban Dance

L’activitat està destinada a nens i nenes que cursen Educació Primària. El rebut el gira l’AMPA mensualment.

Teatre Musical

L’activitat està destinada a nens i nenes que cursen de 1r EP a 4t ESO. El rebut el gira l’AMPA mensualment.

Robòtica educativa

L’activitat està destinada a nens i nenes que cursen de 1r EP a 4t. ESO. L’imparteix l’empresa AUSATEL (APRENTIK) . El rebut el gira AUSATEL ROBOTICA mensualment.

Anglès

L’activitat està destinada a nens i nenes que cursen Educació infantil i Educació Primària. L’imparteix l’empresa ENGLISH BOX. El rebut el gira l’ENGLISH BOX trimestralment.

Música

Grups reduïts de 1-2-3 alumnes en horaris flexibles. L’activitat està destinada a tots els alumnes de l’escola.

Normativa interna d’extraescolars curs 2019-2020

L’AMPA es reserva el dret de suprimir qualsevol de les activitats proposades si el nombre d’inscrits no arriba al mínim d’alumnes establert.

Si el nombre d’inscripcions és superior al màxim pactat, les admissions es duran a terme per ordre rigorós d’entrada.

Les absències a classe han de ser notificades al responsable de l’activitat (especialment en el cas dels extraescolars gestionats per empreses externes)

L’AMPA es reserva el dret d’expulsar un nen/a de l’activitat si el seu comportament és disruptiu o si la monitora ho considera convenient segons el seu criteri de normes de conducta.

L’extraescolar del Bona Tarda (de 17 a 18h) comença el primer dia d’escola i s’allarga fins l’últim dia de curs.

PER MÉS INFORMACIÓ, CONTACTA AMB L'AMPA

Si necessiteu informació de qualsevol extraescolar contacteu amb algun membre de l’AMPA o al correu electrònic ampaescolavedruna@gmail.com