Atenció al públic:

8h - 13h / 15h - 17h

C/ Carme, 16

08271 Artés

938 305 212

a8000220@xtec.cat

Serveis a l’escola

SERVEIS ESCOLARS

ACOLLIDA MATINAL

El centre disposa de servei d’acollida matinal gratuït (finançat entre l’AMPA i l’Escola) de 8 a 9h del matí.
L’empresa que el duu a terme és Scolarest-Eurest a càrrec de dues monitores.

DOIP

El Departament d’Orientació Psicopedagògica (DOIP) de l’Escola aplega professionals especialitzats en els àmbits pedagògic i psicopedagògic, que intervenen en les diferents etapes de manera coordinada amb la direcció de l’etapa i els respectius tutors. També és l’encarregada de gestionar la dotació del SIEI (Suport Intensiu de l’Escolarització Inclusiva) vetllant pel bon desenvolupament de l’itinerari psicopedagògic de l’alumne al centre.

A totes les etapes es fan entrevistes i seguiments individuals que, per demanda del tutor i amb el vistiplau dels pares, s’ha considerat necessari. Les demandes són generalment per motius de dificultat en els aprenentatges o problemes conductuals a la classe o a casa.

  • Coordinació amb els professionals externs que atenen alumnes de l’escola.
  • Seguiment dels grups classe: cohesió de grups i relacions entre iguals.
  • Coordinació amb la persona referent de l’EAP i l’educadora social.
  • Facilitats pels tràmits de les beques de NEE.

Les persones responsables són:

Montse Basora (Psicopedagoga).
Anna Margais (Psicòloga).

Podeu contactar amb l’equip a través del tutor de curs o individual.

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

Les extraescolars les organitzen per un costat l’ESCOLA i per
l’altre l’AMPA, aquestes impartides per l’empresa KANGAROO.

Les activitats extraescolars que ofereix l’ESCOLA son:

Les activitats extraescolars que ofereix l’AMPA son:

LOOKING FOR THE TREASURE (Metedologia anglès)

Looking for a treasure és un metodologia vivencial per infants
d’1 a 7 anys, basat en transmetre inquietud, experimentació,
exploració i molt moviment.
Cada classe és diferent, busquem i trobem tresors, i un cop
trobats els posem dins el nostre cofre “the magic box“. Tots
junts llegirem històries fantàstiques que ens ajudaran a
trobar el gran tresor. Abans però, tots i totes haurem de viure
moltes aventures: com sobreviure a una tormeta, pescar
peixos, trobar un lloc on viure… milions de coses!
L’objectiu és estimular i expressar-se en la llengua anglesa en
tot moment mitjançant el TOUCH and LEARN.

TEATRE MUSICAL

I amb format musical! Actors a primera vista.
S’ha demostrat que l’aprenentatge d’una disciplina escènica,
com ara la música, ajuda i potencia l’aprenentatge d’altres
matèries del currículum a més d’afavorir molts aspectes del
desenvolupament humà. L’educació musical no sols és
important per allò que aporta a nivell cerebral, sinó també per
allò que aporta a nivell emocional, ja que és una activitat que
agrada i fa gaudir tant els infants com els adults, per tant
podem dir que la música és una activitat que agrada a la

humanitat i que dona lloc a la participació i integració social a
més d’ajudar a desenvolupar la imaginació, creativitat… A la
nostra activitat de “musical” no hi ha horitzons, deixem la
porta oberta a la màxima expressió, bogeria, creativitat,
imaginació… llencem la classe per la finestra!

PATINATGE ARTÍSTIC

Show sobre rodes!
Oferim l’aprenentatge de la disciplina del patinatge artístic,
aprenent equilibri, coordinación i domini dels patins en
moviment. Aconseguint així figures individuals i col·lectives,
estils simples i complexes. I si ho ajuntem tot la realització de
shows.
Les estructures de les classes tenen diferents fases en funció
del nivell de l’alumne. Inicialment, sempre hi ha una part
d’escalfament i rodatge a pista. A continuació dinàmica en
equip de joc per adquirir l’equilibri i la coordinación que
necessitem per anar avançant. El cost dels entrenaments els
concentrem en l’aprenentatge de la tècnica artística amb les
seves figures i estils. Finalment, se s’escau per nivell,
treballem el show.

Adreçat a nens i nenes de primària.

Normativa interna d’extraescolars curs 2021-2022

L’AMPA es reserva el dret de suprimir qualsevol de les activitats proposades si el nombre d’inscrits no arriba al mínim d’alumnes establert.

Si el nombre d’inscripcions és superior al màxim pactat, les admissions es duran a terme per ordre rigorós d’entrada.

Les absències a classe han de ser notificades al responsable de l’activitat (especialment en el cas dels extraescolars gestionats per empreses externes)

L’AMPA es reserva el dret d’expulsar un nen/a de l’activitat si el seu comportament és disruptiu o si la monitora ho considera convenient segons el seu criteri de normes de conducta.

PER MÉS INFORMACIÓ, CONTACTA AMB L'AMPA

Si necessiteu informació de qualsevol extraescolar contacteu amb algun membre de l’AMPA o al correu electrònic ampaescolavedruna@gmail.com