Atenció al públic:

8h - 13h / 15h - 17h

C/ Carme, 16

08271 Artés

938 305 212

a8000220@xtec.cat

Serveis a l’escola

SERVEIS ESCOLARS

ACOLLIDA MATINAL

El centre disposa de servei d’acollida matinal gratuït (finançat entre l’AMPA i l’Escola) de 8 a 9h del matí.
L’empresa que el duu a terme és Scolarest-Eurest a càrrec de dues monitores.

BON TARDA

S’ofereix cada dia de 5 a 6h de la tarda per als alumnes de P3 a 4t de primària.
Està organitzada per l’AMPA portada a terme per una monitora.

DOIP

El Departament d’Orientació Psicopedagògica (DOIP) de l’Escola aplega professionals especialitzats en els àmbits pedagògic i psicopedagògic, que intervenen en les diferents etapes de manera coordinada amb la direcció de l’etapa i els respectius tutors.

La seva tasca se situa bàsicament en els àmbits de la millora de l’aprenentatge i la prevenció de dificultats.

A Educació Infantil:

  • Atenció i seguiment individual, de classe i petits grups.
  • A P5 s’administren proves psicopedagògiques relacionades amb el procés de lectoescriptura i l’adquisició del càlcul amb col·laboració amb l’hospital Sant Joan de Déu de Barcelona per tal de detectar possibles dificultats d’aprenentatge i poder-les resoldre a cicle inicial de primària. Seguiment dels grups classe: cohesió de grups i relacions entre iguals.

A Educació Primària:

  • Plans individualitzats (PI) per alumnes amb dificultats d’aprenentatge que necessiten una adaptació del currículum escolar.
  • Plans individualitzats (PI) per a alumnes amb altes capacitats (si és el cas) que necessiten un currículum més transversal i ampli. Seguiment dels grups classe: cohesió de grups i relacions entre iguals.

A Educació Secundària Obligatòria:

  • Plans individualitzats (PI) per a alumnes amb dificultats d’aprenentatge que necessiten una adaptació del currículum escolar.
  • Plans individualitzats (PI) per a alumnes amb altes capacitats (si és el cas) que necessiten un currículum més transversal i ampli.

A totes les etapes es fan entrevistes i seguiments individuals que, per demanda del tutor i amb el vistiplau dels pares, s’ha considerat necessari. Les demandes són generalment per motius de dificultat en els aprenentatges o problemes conductuals a la classe o a casa.

  • Coordinació amb els professionals externs que atenen alumnes de l’escola.
  • Seguiment dels grups classe: cohesió de grups i relacions entre iguals.
  • Coordinació amb la persona referent de l’EAP i l’educadora social.
  • Facilitats pels tràmits de les beques de NEE.

Les persones responsables són:
Montse Basora (Psicopedagoga) a Educació Infantil i Primària.
Anna Margais (Psicòloga) a Educació Secundària.

Podeu contactar amb l’equip a través del tutor de curs o individual.

EDUCACIÓ INFANTIL

Atenció i seguiment individual, de classe i petits grups. – A P5 s’administren proves psicopedagògiques relacionades amb el procés de lectoescriptura i l’adquisició del càlcul amb col·laboració amb l’hospital Sant Joan de Déu de Barcelona per tal de detectar possibles dificultats d’aprenentatge i poder-les resoldre a cicle inicial de primària. Seguiment dels grups classe: cohesió de grups i relacions entre iguals.

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

Plans individualitzats (PI) per alumnes amb dificultats d’aprenentatge que necessiten una adaptació del currículum escolar.

Plans individualitzats (PI) per a alumnes amb altes capacitats (si és el cas) que necessiten un currículum més transversal i ampli. Seguiment dels grups classe: cohesió de grups i relacions entre iguals.

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA

Plans individualitzats (PI) per a alumnes amb dificultats d’aprenentatge que necessiten una adaptació del currículum escolar.
Plans individualitzats (PI) per a alumnes amb altes capacitats (si és el cas) que necessiten un currículum més transversal i ampli.

A totes les etapes es fan entrevistes i seguiments individuals que, per demanda del tutor i amb el vistiplau dels pares, s’ha considerat necessari. Les demandes són generalment per motius de dificultat en els aprenentatges o problemes conductuals a la classe o a casa.

• Coordinació amb els professionals externs que atenen alumnes de l’escola.
• Seguiment dels grups classe: cohesió de grups i relacions entre iguals.
• Coordinació amb la persona referent de l’EAP i l’educadora social.
• Facilitats pels tràmits de les beques de NEE.

Les persones responsables són:
• Montse Basora (Psicopedagoga) a Educació Infantil i Primària.
• Anna Margais (Psicòloga) a Educació Secundària.
• Podeu contactar amb l’equip a través del tutor de curs o individual.

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

Les extraescolars s’organitzen a través de l’AMPA

EXTRAESCOLAR ESBARJO

Es realitzen activitats lúdiques, manualitats, etc. a la mateixa escola, i va a càrrec d’una monitora qualificada.
Activitat adreçada a nens des de P3 fins a 2n de Primària.
De dilluns a divendres, de 17:00 a 19:00

Preu:
1-2-3 dies: 6 euros/dia
4-10 dies: 30 euros/mes
11-21 dies: 40 euros/mes

Descomptes del 10% sobre el primer germà i del 20% segon germà.

L'HORA DELS DEURES

Moment perquè els nens i les nenes a partir de 3r de Primària facin deures i/o altres activitats de reforç, amb la supervisió d’una monitora qualificada.
Activitat adreçada als nens i nenes des de 3r de Primària fins a 6è.
De dilluns a divendres, de 17:00 a 19:00

Preu:
1-2-3 dies: 6 euros/dia
4-10 dies: 30 euros/mes
11-21 dies: 40 euros/mes

Descomptes del 10% sobre el primer germà i del 20% sobre el segon germà.

ANGLÈS

Anglès extraescolar, a càrrec de l’empresa externa ENGLISH BOX.

NOTA: Aquesta activitat requereix un mínim d’alumnes; els preus i els horaris varien en funció del curs.

Aquest any 2018/19 realitzen aquesta activitat els nens i nenes de P3, seguint el mètode ‘Clip-Clap English for kids’.

• Dimarts, de 17:00 a 18:00
• Preu: 30 euros/mes (9 quotes, d’octubre a juny) + material

ROBÒTICA EDUCATIVA

Robòtica educativa, a càrrec de l’empresa externa AUSATEL.
Activitat adreçada a nens i nenes de 1r a 6è de Primària (es treballa en grups reduïts de 2 o 3 nens).

La robòtica educativa introdueix plataformes robòtiques amb l’objectiu de facilitar als nens i nenes la visualització de conceptes físics i matemàtics, la mecànica, l’electrònica, la programació de robots…

Dilluns o dijous, de 17:15 a 18:45

Preu:
9 quotes, d’octubre a juny + matrícula 15 euros:
• 1r-2n: 40 euros/mes
• 3r-5è: 42 euros/mes
• 6è i ESO: 53 euros/mes

PER MÉS INFORMACIÓ, CONTACTA AMB NOSALTRES

Si vols rebre informació sobre cursos, activitats i esdeveniments de l’escola.