Notícies

PREINSCRIPCIÓ ESCOLAR DEL CURS 2018/2019

Comunicats/circulars

Benvolgudes famílies,

Us informem que la preinscripció escolar del curs 2018-2019 pels ensenyaments de segon cicle d'educació infantil, primària i secundària obligatòria es podrà realitzar del 13 al 24 d'abril.

L’horari per poder realitzar la preinscripció  serà de 8h del matí a 18h de la tarda.

A continuació us detallem la documentació que cal aportar:

  • Original del llibre de família.
  • Original del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor o tutora) o, si el sol·licitant és estranger, de la targeta de residència on consta el NIE o el passaport. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.
  • Original del DNI de l’alumne o alumna major de 14 anys o si té DNI tot i ser menor de 14 anys.

Si és el cas, també cal adjuntar:

  • Original del títol de família nombrosa o monoparental vigent.
  • Acreditació de ser beneficiari o beneficiària de la prestació econòmica de la renda mínima d'inserció o de l'equivalent, la renda garantida de ciutadania.
  • Original del certificat o de la targeta acreditativa de la discapacitat de la persona que n'al·lega la condició emès pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
  • Informe mèdic del sistema públic de salut que indiqui expressament que l'alumne o alumna té diagnosticada una malaltia crònica que li afecta el sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs.

Cordialment,

L’ESCOLA

Artés, abril de 2018