Notícies

MY TIMELINE, LA MEVA LÍNIA DEL TEMPS!

Activitats d'aula

A l’àrea d’anglès estem duent a terme un projecte internivell on treballem una línia del temps sobre la vida dels alumnes. Amb aquesta activitat aconseguim contextualitzar l’ús dels temps verbals de passat, així com l’adquisició dels verbs irregulars en anglès.

Per fer-ho, hem hagut de buscar el nostre propi "memory chest" i identificar aquells aspectes que més recordem i que més ens han marcat fins ara.

L’experiència acompanyada de fotografies de la nostra infantesa conformen el mural. Un cop acabat el suport material, haurem de presentar la nostra "timeline" a la resta de companys i companyes en una exposició oral. 

We are really looking forward to listening to all of you!